Estudis

Pels més petits (4 - 5 anys)

A través del joc, l’experimentació sonora, les cançons, la percussió corporal i la dansa, els més petits s’inicien en el llenguatge de la música aprenent a escoltar i a reproduir les estructures musicals des de la imitació.

LLEGIR-NÉ MES

Nens i nenes (6 -9 anys)

En aquest primer cicle els alumnes reben un formació musical completa treballant la lectura, la teoria, la improvisació, el reconeixement auditiu, la cultura musical, la investigació sonora i els processos de creació, així com la pràctica d’un instrument i el treball col·lectiu de la veu i l’oïda en el cor i en els grups instrumentals: combos (jazz, rock, latin), banda, orquestra, grups de cambra, etc.

LLEGIR-NÉ MES

Joves (10-17 anys)

Continuació i ampliació de les assignatures del primer cicle, on l'alumne pot escollir l'itinerari que més li interessi: vocal (cor), instrumental (conjunt instrumental) o creació (laboratori sonor)

LLEGIR-NÉ MES

Adults (a partir de 18 anys)

Si vols iniciar-te en la música, reprendre els estudis que no vas acabar o completar la teva formació en algun àmbit específic, t’oferim la possibilitat de fer-ho triant entre aquestes assignatures

LLEGIR-NÉ MES

Instrument

Classes individuals en les que el professor adapta la dinàmica de la classe en funció de les necessitats i característiques de cada alumne.

LLEGIR-NÉ MES

Grups instrumentals/vocals

Tocar en grup és essencial per a una formació musical completa ja que ens ensenya a escoltar i a tocar integrats en una dinàmica col·lectiva.

LLEGIR-NÉ MES

Cursos especialitzats

Harmonia moderna i arranjaments, composició per adults, composició per a mitjans audiovisuals, sentir la música, preparació per l'accés al cicle superior.

LLEGIR-NÉ MES

Pels més petits (4 - 5 anys)

A través del joc, l’experimentació sonora, les cançons, la percussió corporal i la dansa, els més petits s’inicien en el llenguatge de la música aprenent a escoltar i a reproduir les estructures musicals des de la imitació. 

Nens i nenes (6 -9 anys)

En aquest primer cicle els alumnes reben un formació musical completa treballant la lectura, la teoria, la improvisació, el reconeixement auditiu, la cultura musical, la investigació sonora i els processos de creació, així com la pràctica d’un instrument i el treball col·lectiu de la veu i l’oïda en el cor i en els grups instrumentals: grups de cambra, combos (jazz, rock, latin), orquestra, banda, etc. 

A partir dels 6 anys recomanem combinar l’assignatura de CODIS* amb una assignatura optativa (COR des dels 6 anys o CONJUNT INSTRUMENTAL des dels 8 anys). Pel que fa l’INSTRUMENT, des dels 6 anys organitzem una RODA D’INSTRUMENTS durant el curs per tal que puguin fer la seva tria de cara al curs següent, així a partir dels 7 anys poden combinar CODIS i INSTRUMENT.

*CODIS: aquesta assignatura introdueix els conceptes musicals a través de l’execució de projectes pràctics que fomenten l’exercitació de la lectura, la improvisació i el reconeixement auditiu. 

Joves (10-17 anys)

Continuació i ampliació de les assignatures del primer cicle.

A partir dels 10 anys és obligatori combinar CODIS* amb, com a mínim, una de les assignatures optatives. Aquestes es poden escollir en funció de l’itinerari o itineraris que interessin més a l’alumne:

 • itinerari vocal: COR
 • itinerari instrumental: CONJUNT INSTRUMENTAL**
 • itinerari de creació: LABORATORI SONOR***

*CODIS: aquesta assignatura introdueix els conceptes musicals a través de l’execució de projectes pràctics que fomenten l’exercitació de la lectura, la improvisació i el reconeixement auditiu

**CONJUNT INSTRUMENTAL: segons l’instrument hi ha la possibilitat de fer grup de cordes, banda de vents o conjunts instrumentals (combo/música de cambra).

***LABORATORI SONOR: aquesta assignatura està enfocada a la creació musical a través de la tecnologia. 

A partir dels 14 anys, els alumnes que vulguin preparar el grau professional seguiran amb CODIS* (90’), INSTRUMENT i un mínim d’una assignatura optativa. Els alumnes que no vulguin preparar el grau professional podran seguir amb l’instrument i cursar, com a mínim, una assignatura optativa col.lectiva.

Adults (a partir de 18 anys)

Si vols iniciar-te en la música, reprendre els estudis que no vas acabar o completar la teva formació en algun àmbit específic, t’oferim la possibilitat de fer-ho triant entre aquestes assignatures:

 • instrument individual 
 • cor d’adults 
 • grup instrumental: grups de cambra, combos (jazz, rock, latin), orquestra, banda
 • cursos especialitzats (consultar oferta)

Instrument

Classes individuals en les que el professor adapta la dinàmica de la classe en funció de les necessitats i característiques de cada alumne.

* Dels 6 als 14 anys és imprescindible cursar l’assignatura de CODIS per a poder fer instrument.

Grups instrumentals/vocals

Tocar en grup és essencial per a una formació musical completa ja que ens ensenya a escoltar i a tocar integrats en una dinàmica col·lectiva. A més de ser molt divertit, compartir la música amb els altres ens enriqueix com a persones i ens dóna l’oportunitat de treballar en projectes artístics a llarg plaç. L’oferta de l’escola permet fer música en qualsevol estil, des de la varietat de la música moderna (rock, pop, jazz…) a la tradicional, l’antiga i la clàssica-contemporània. 

Cursos especialitzats

 • Harmonia moderna i arranjaments: hi ha diversos nivells i tenen una durada anual. Cal certificar formació musical prèvia, com a mínim fins a l’equivalent de 4t-5è de Grau Mitjà. 
 • Composició per adults: es requereix formació musical prèvia equivalent a 5è de Grau Mitjà. Es treballen les eines bàsiques de composició com el contrapunt i la realització de corals, paral.lelament a la creació d’obres pròpies més lliures i en l’estil que triï l’alumne.
 • Composició per a mitjans audiovisuals: es requereix formació musical prèvia equivalent a 5è de Grau Mitjà. A través de la realització de diversos treballs pràctics es treballen els processos  d’ideació, creació, producció i postproducció de la música per a mitjans audiovisuals. 
 • Sentir la música: no es requereix formació musical prèvia. Curs de cultura musical en el que es parlarà d’obres musicals concretes analitzant el seu context històric i cultural, el seu plantejament estètic, les seves característiques tècniques i interpretatives.
 • Preparació per l’accés al cicle superior: Cal tenir formació musical prèvia (equivalent a haver superat el Grau Mitjà). Poden ser classes individuals o col.lectives en funció dels itineraris que sol.licitin els estudiants i del seu nivell. S’impartiran classes i es faran simulacres de proves per a tots els itineraris que s’ofereixen en el cicle superior.